Historia

Prowadzący mgr Robert Pietrzyk

prowadzący: mgr Robert Pietrzyk

Prowadzący: mgr Robert Pietrzyk

Historia 7a

Historia 8 mgr Robert Pietrzyk

Historia 7b mgr Robert Pietrzyk

Historia 6a mgr Robert Pietrzyk

Historia 6b mgr Robert Pietrzyk